Välkomna alla Shetland Öst medlemmar till denna roliga Mästerskapstävling!!
Ni kan kämpa om följande titlar i Shetland Öst Mästare!


⇒  2021 Öst Bruksponny (inkl Trav, Galopp)
⇒2021 Öst Allroundponny (Bruks, Utställning)
⇒ 2021 Öst Utställningsvalack
⇒  2021 Öst Utställningssto
⇒ 2021 Öst Utställningshingst
⇒ 2021 Öst Uppfödare

 
Regler för deltagande:
⇒Ponnyns ägare skall vara medlem i Shetland Öst ,
⇒ Ponny ska vara stamboksförd i SSS.
⇒Gällande valack skall den varit valack hela tävlingsåret och registrerad valack i webbstamboken
⇒ Deltagare får tillgodoräkna sig poängen från 2021 utställningar och  bruks/trav som är anordnade av SSS, regionalförening eller annan förening  knuten till hästverksamhet.
⇒Den som ansöker skall vara Östmedlem och ägare till ponny deltagarår.
⇒Vid lika slutpoäng vid årsslut vinner den deltagare som har deltagit i flest arrangemang.
⇒ Vid uppfödarpriset skall Uppfödaren vara medlem i Shetland Öst.
⇒ Ansökan görs på blankett  nedan.


Ansökningsblankett
Skicka in dina resultat på denna blankett till :
 
Liza Sandström
Råby Karlberg 1
61194 Nyköping
Alt . E-post shetlandost@gmail.com

Meriter och ansökan till Mästerskapet ska vara oss tillhanda senast 30/12-2021

Poäng Utställning
Slutsumman din ponny erhåller på utställning är den poäng du anger.
Du kan tillgodoräkna dig alla dina och ponnyns utställningsresultat oavsett antal
Ex.
42 p på utställning ger 42p
38p på utställningen ger 38p
Osv.

 
Poäng Bruks/Trav/Galopp
Du kan tillgodoräkna dig alla dina och ponnyns bruksresultat oavsett antal
1:a placering 6 p
2:a placering 4p
3: placering 2p
Övriga placeringar, genomförd felfri clearround pay n jump/ride 1p

 
Poäng Allround
Se poäng för respektive gren
Minst 3 bruks starter Max 3 utställningar som ni får tillgodoräkna i resultatet

 
Poäng Uppfödare
Godkänd Hingst enligt rasvisa kvav                     10p
ELIT/SuperELIT                                                    9p
BRUCH                                                                           8p
SUCH/SuperSUCH                                                      7p
Diplom Sto/Valack                                                 7p
Dubbelguldsdiplom                                                       7p                        Kvalitetsbedömning minst 8.0 allround                    6p
Hoppdiplom från 3årstest                                       5p
Gångartsdiplom från 3årstest                                 5p

Ansökningsblankett