Styrelsen Shetland öst 2020

Vid frågor och annan kontakt med Shetland Öst görs via e-mail utstallning.shetlandost@gmail.com

Ordförande :
Tobbe Zetterblom 
0736-440042
axelakare@gmail.com

Vice Ordförande/Ledamot:
Anki Hassling

Sekreterare/Ledamot:
Mia Zetterblom

Kassör/Ledamot:
Liza Sandström

Ledamot:
Jonny Nilsson

Suppleant:
Annika Damm

Suppleant:
Jocke Sandström

Suppleant:
Susanne Svensson

Valberedning:
Caroline Hassling (Sammankallande)
Zandra Svensson
Rickard Forssblad 

Revisorer:
Jonas Lindeberg
Per Larsson

Revisorsuppleanter:
Anders Forss
Eva Larsson

Avelsråd i Shetland Öst
Annika Strindgård annika.strindgard@outlook.com