Styrelsen Shetland Öst 2021

Vid frågor och annan kontakt med Shetland Öst görs via e-mail utstallning.shetlandost@gmail.com

Ordförande
Tobbe Zetterblom, 0736-440042, axelakare@gmail.com

Vice Ordförande
Anki Hassling

Sekreterare / Ledamot
Mia Zetterblom

Kassör / Ledamot
Liza Sandström

Ledamot
Jonny Nilsson

Suppleant
Annika Damm
Jocke Sandström
Susanne Svensson

Valberedningen
Carro Hassling ( Sammankallande)
Zandra Svensson
Rickard Forssblad

Revisorer
Jonas Lindeberg
Per Larsson

Revisorsuppleanter
Anders Fors
Eva Larsson

Avelsråd i Shetland Öst
Annika Strindgård
annika.strindgard@outlook.com