Resultat från Bruks Smedstorp Nyköping 4/8 2019.

Riden precision Minior    Clear round

1. Alva Blidberg -Nobels Dynamit    0   1,24,05
2. Ellen Gunnarsson-Indigo af Jäb. 4  1,23,07

4. Tömkörd precision  Junior Clear round
1. Tyra Persson - Baldemar    0    1,19,96

5. Tömkörd precision Senior   2 plac
1. Anna-karin Thunqvist - Baronessan 0  25,05
2. Anna-karin Thunqvist - L. Fire Girl  0  29,77
3. Sanna Eriksson - Pure Poison        0  30,25
4. Sofia Blidberg - Nobels Dynamit    0  44,04
5. Jenny Sjölander - Volder Morte      0  51,53
6. Jonny Nilsson - Pure Poison           4  55,33

6. Agility ledd Minior   1 plac
1.Molly Johansson-Mounsieurs Quellie lue 4 1,41,28
2. Ivan Gunnarsson - Indigo af Jäboruder 8  1,55,01
3. Ellen Gunnarsson -Indigo af Jäboruder  12 1,18,45

7. Agility ledd Junior   1 plac
1. Adam Thunqvist - Baronessan  4   43,85
2. Linnéa Säfwe - L. Love Cracker 4   1,10,86
3. Tyra Persson - Baldemar            28  2,58,96

8. Agility Senior   4 plac
1. Jonny Nilsson -Pure Poison     0  30,23
2. Sanna Eriksson - Pure Poison  0   30,96
3. A-k Thunqvist - L. Fire Girl         0   34,25
4. Eveline Pettersson - "Dessi"      0   37,76
5. Liza Sandström -K. Prince Ess   0  44,49
6. Sanna Eriksson - S.chrom. cass. 0  55,25
7. Jonny Nilsson- S Chromium Cass 0 1.01,82
8. A-k Thunqvist - Baronessan          4  34,95
9. Linnea Säfwe - L. Love Cracker   4   1,10,86
10Liza Sandström -Kronblads Figaro 4  1,46,10
11. Jenny Sjölander -Volder Morte   8  1,31,25

9. Riden Agility Minior Clear round
1. Ellen Gunnarsson - Indigo af Jäboruder 0

12. Tömkörd Agility Senior   2 plac
1. A-k Thunqvist - Baronessan       0   38,45
2. Sanna Eriksson - Pure Poison     0   44,59
3. Caroline Sundh -Mounsieurs Q. . 0  1,31,89
4. Anna-karin Thunqvist - L. Fire Girl  4  59,66

13. CR Agility
1. Linnea Säfwe - Lundstorps Love Cracker 8
2. Molly Johansson - M. Quellie Lee    12
3. Adam Thunqvist - Baronessan   CR
4. Anna-karin Thunqvist -Baronessan   4
5. Anna-karin Thunqvist - L. Fire Girl    CR
6. Eveline Pettersson - Dessi            CR
7. Sanna Eriksson - Pure Poison      CR
8. Sanna Eriksson - Seijsings C. Ca. .  CR

14. CR Precision
1. Caroline Sundh - Mounsieurs Quellie L. CR
2. Elina Fältman - Nobels Dynamit   CR
3. Anna-karin Thunqvist - L. Fire Girl   CR
4. Alva Blidberg - Nobels Dynamit   4
5. Sofia Blidberg - Nobels Dynamit   4
6. Liza Sandström - Kronblads Figaro CR
7. Liza Sandström - Kronblads Prince Ess CR
8. Sanna Eriksson - Pure Poison   CR
9. Anna-karin Thunqvist -Baronessan CR

15. Poänghoppning hand Junior   CR
1. Tyra Persson - Baldemar    65 p

16. Poänghoppning Senior    3 plac
1. Liza Sandström - K . Prince Ess         111 p
2. Jonny Nilsson - Pure Poison              90 p
3. Liza Sandström -Kronblads Figaro     83 p
4.Jenny Sjölander - Volder Morte            62 p
5. Eveline Pettersson -"Dessi "                 56 p
6. A-k Thunqvist - L . Fire Girl                   53 p
7. Jonny Nilsson -Seijsings Chromium.  48 p

Allroundchampion : Pure Poison