Bruks, en tävlingsform för alla!

I bruksgrenarna finns något för alla.

Hoppning, uppsuttet för den lilla ryttaren eller för hand om man har växt ur ponnyn eller är vuxen.

Precision, där man ska ta sig noggrannt genom olika portar på tid.

Agility, där du kan utmana dig och din ponny med spännande hinder att ta sig över, genom eller kanske under. Denna gren utförs för hand, uppsuttet eller tömkört

Se grundproposition längst ned på denna sida!


 

loading...______________________________________________________________________________________________
Grundproposition för brukstävlingar, Shetland öst

Brukstävlingar som hålls i samband med utställning är öppna för renrasiga shetlandsponnyer, stamboksförda i Sveriges Shetlandssällskap.
Andra tävlingar kan vara öppna för andra A och B ponnyer, se respektive små proposition.
Alla deltagande ska bära godkänd hjälm. Övrig utrustning bör vara heltäckande skor samt långbyxor och tröja/skjorta. Handskar är lämpligt.
Pisk får medtagas men ska endast brukas som en förlängd hjälp. Bestraffning är ej tillåtet.
Om grimma/bettlöst används ska ponnyn vara så lydig att handlern har kontroll på ponnyn. Träns med bett är att föredra. Ledtygel ska fästas genom att löpa igenom inre bettringen till den yttersta. Tyglar är ej tillåtet. Hingst SKA bära träns med bett.
Benskydd och skor är okej. Till skor räknas även boots.
I tömkörning ska hästen ha däckel/sele och tömmar som löper genom tömringar. Tömringarna får inte sitta så lågt eller högt att de påverkar tömmens väg till bettet. Tömmarna ska vara tillräckligt långa för att ha ett sådant avstånd att man ej kan bli sparkad.
 
En ponny får göra 5 starter på en dag.
Ponnyn ska vara 2 år för att få starta i tävlingar. Särskild unghästklass kan komma att anordnas.
Handler skall vara av sådan storlek och ålder att ponnyn kan hanteras på ett säkert sätt. Handler måste dock vara över två år gammal. Endast seniorer får tävla med hingst.
Junior är alla under 16 år (Till och med det år du fyller 16)
Senior är alla över 16 år
Ponnyn, medhjälpare, funktionärer och deltagande skall behandlas med vänlighet och respekt. Håll avstånd till andra ekipage!
Bruksansvarig har rätt att varna och sedan utvisa person som uppför sig olämpligt.

Bedömning:
A:0 Innebär att banan genomförs på tid och att minst antal fel räknas. Vid lika antal fel är det tiden som avgör placering.
Clear round: Alla felfria erhåller rosett, inga placeringar i denna klass.
 
Grenar/Klasser
1 Agility vid hand-Senior
2 Agility vid hand-Junior
3 Agility tömkörd-Senior
4 Agility tömkörd-Junior
5 Precision tömkörd-Senior
6 Precision tömkörd-Junior
7 Hoppning med handler-Senior
8 Hoppning med handler-Junior
9 Poänghoppning med handler-Senior
10 Poänghoppning med handler- Junior
 
Förklaring:
Precision: banan består av portar som ekipaget ska ta sig igenom. Rivning av port eller vägran/miss av port medför 4 fel. Banan genomförs i ordning med nummer 1 först osv.
Portbredd- Mini: 50cm Standard: 60cm
Agility: Hinderbana som ekipaget ska ta sig igenom i rätt ordning. Om inget annat anges ska hela ekipaget över/igenom hindret. Hinder kan vara bro, vipp-bräda, balans, slalom, hopphinder vattengrav. OBS! Detta är exempel på hindertyper.
Rivning-4 fel
Ej genomfört-4 fel
Vägran-4 fel (3 vägran= utesluten)
Handlerhoppning: Handler och ponny hoppar tillsammans en bana. Maxhöjd 30 cm
Vägran=4 fel
Rivning=4 fel
Poänghoppning: Ekipaget ska under en viss tid samla poäng genom att hoppa så många hinder som möjligt. Samma hinder får ej hoppas två gånger på rad. Hindren kan variera i poäng, vilket då framgår av banskiss.
Höjd från 20 cm och uppåt.