Vi välkomnar alla, vare sig du har häst eller inte. Det enda som behövs är ett intresse för vår underbara ras, Shetlandsponnyn – rasen du aldrig växer ifrån.

 

Shetland Öst välkomnar alla gamla samt nya medlemmar till ett nytt år med nya möjligheter med våra fantastiska Shetlandsponnyer och dess användning.

Var noga med att ange namn, adress och telefonnummer på inbetalningen. Vid medlemskap för hel familj skall det anges vem som är ”huvudmedlem” samt namnen på de övriga familjemedlemmarna. Är du medlem sedan tidigare så räcker det att du anger medlemsnummret som står på adressetiketten på baksidan av tidningen samt ange " ÖST" om du vill tillhöra vår regionalförening.

Medlemsavgifter:
Enskild medlem 350 kr
Familj 400kr
Enskild medlem bosatt utanför Sverige 400kr
Bankgironr 260-9675 (Sveriges Shetlandssällskap)