Shetland Öst välkomnar alla gamla samt nya medlemmar till ett nytt år med nya möjligheter med våra fantastiska Shetlandsponnyer och dess användning. Det enda som behövs är ett intresse för vår underbara ras, Shetlandsponnyn – rasen du aldrig växer ifrån.

Medlemsavgifter:
Enskild medlem 350 kr
Familj 400 kr
Enskild medlem bosatt utanför Sverige SEK 400 kr
Bankgiro 260-9675 (Sveriges Shetlandssällskap)

Var noga med att ange namn, adress och telefonnummer på inbetalningen. Vid medlemskap för hel familj skall det anges vem som är ”huvudmedlem” samt namnen på de övriga familjemedlemmarna. Är du medlem sedan tidigare så räcker det att du anger medlemsnummret som står på adressetiketten på baksidan av tidningen samt ange " ÖST" om du vill tillhöra vår regionalförening.
4 st Medlemstidningar ingår i medlemsskapet där Shetland Öst har 4 egna sidor med information och bilder mm.