GLÖM INTE ANMÄLA TILL VÅRAN BRUKS SMEDSTORP NYKÖPING 4/8-19


Proposition till Bruksklasser Nyköping Smedstorp 4/8 2019

Plats : Nyköping
Datum: 4/8
Tävlingsansvarig: Sanna Eriksson
Anmäl senast : 23/7
Underlag : Ridbana utomhus

Anmälan skickas till : Sanna Eriksson, Norrsylta 1, 731 91 Köping eller via mail till stall-lexie@live.se

Anmälningsavgift : Medlem i SSS 60:- /start som sätts in senast sista anmälningsdag på Shetland Öst  PG 4798461-2 Ej medlem i SSS 100:- /start
Övrig information : Minior: 5-9 år Junior 10-15 år Senior 16-och uppåt. Kalenderår räknas.  Ponnyn får max starta 10 gånger/dag. Alla som startar får rosett, blir man ej placerad får man en deltagarrosett.  Drop in start pga utställning så alla hinner starta i lugn och ro Startmeddelande kommer finnas på Östs hemsida senast en vecka innan tävlingen. Hjälm är obligatoriskt på samtliga som befinner sig på banan. Träns med tränsbett på ponnyn. Ej barbackaridning.  Ekipaget ska vara proportoneligt och för stor ryttare kan nekas start . Ponnyn ska vara minst 3 år i för hand samt tömkörda klasser och minst 4 år i uppsuttna klasser.  Allroundchampion kommer utses bland de som startat minst en agilityklass, en precisionsklass och en hoppklass och deltagit i utställningen.  Poängen gäller ponnyn och kan således samla poäng med olika handlers/ryttare. 

Dessa klasser anordnas :
1. Riden precision med ledare    clear round
2. Riden precision Minior             Bed A:0
3. Riden precision Junior             Bed A:0
4. Tömkörd precision Junior       Bed A:0
5. Tömkörd precision Senior       Bed A:0
6. Agility vid hand Minior              Bed A:0
7. Agility vid hand Junior              Bed A:0
8. Agility vid hand Senior              Bed A:0
9. Riden Agility Minior                   Bed A:0
10. Riden Agility Junior                 Bed A:0
11. Tömkörd Agility Junior            Bed A:0
12. Tömkörd Agility Senior           Bed A:0
13. Clear round klass agility -valfri ledd/riden/tömkörd              EJ TIDTAGNING
14. Clear round klass precision - valfri riden/tömkörd                  EJ TIDTAGNING
15. Poänghoppning vid hand Junior
16. Poänghoppning vid hand Senior
17. Poänghoppning riden Junior

Information om poänghoppning : Flera hinder i höjd från 10cm och uppåt med olika svårighetsgrad kommer stå uppställda där de ger olika poäng som man ska samla ihop på 50 sekunder.  Ju svårare /läskigare hinder ju högre poäng. Man får ta samma hinder flera gånger om man vill. Den som får ihop flest poäng vinner. Vid lika poäng vinner den som tagit flest högpoängshinder. 
 
_______________________________________________________________________
OBS: NY DOMARE
Drive In utställning Nyköping Smedstorp 4/8 - 2019

Domare: Martin Larsson
Plats: Nyköping / Smedstorp 4/8 - 2019


Ansvarig: Mia Zetterblom, mk@kronblad.com, 0736791005, Liza Sandström, gurkskiva66 @hotmail.com, 0738498824
Platsansvarig: Mia Zetterblom, mk@kronblad.com, 0736791005, Liza Sandström, gurkskiva66@hotmail.com, 0738498824
Anmälningsavgift: 200 kr/häst, dubbel avgift för icke medlem. Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Öst pg.4798461-2 senast den 4/7- 2019

Anmälan: Föranmälan (antal ponnyer) sker till Mia Zetterblom,Dalslötstugan 611 94 Nyköping eller mk@kronblad.com , senast den 4/7(via post eller mail).
Medtag hästens pass på utställningsdagen!
Klass: 18 Drive In
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.
Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen
Underlag: Ridhus
Box: Nej
Minst 30 anmälda för att utställningen ska genomföras och max 70 stycken.
(Följande Hederspriser delas ut: Bästa unghäst, Bästa Sto, Bästa Hingst och Bästa Valack)
Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Öst hemsida/Facebook med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anmäler mail adress.
Bruksklasser anordnas separat parallellt med utställningen, se särskild propp för detta på Shetland Öst hemsida & Shetland Östs Facebook sida.