Information till Shetland Östs medlemmar 
Sveriges Shetlandssällskap har tyvärr beslutat att utesluta två av Shetland Östs mest engagerade styrelsemedlemmar ur SSS. 
På grund av detta beslut avgår hela Shetland Östs styrelse, valberedningen och samtliga revisorer.
Shetland Östs styrelse vill varmt tacka alla medlemmar, utställare, domare och sponsorer för var och ens bidrag till föreningen. Vi har haft ett väldigt gott samarbete med alla, och det har varit en ära att arbeta tillsammans och att träffas genom föreningen i Shetland Öst. 
Shetland Öst hade i år planerat in hela 7 utställningar och 4 brukstävlingar som tyvärr måste ställas in pga uppkommen situation. Vi beklagar att detta drabbar medlemmar, domare, sponsorer och bokade platser för evenemang. 
FB sidan och Hemsidan kommer stängas ned inom kort.
/Styrelsen i Shetland Öst